Saturday, 16 March 2013

DAFTAR NILAI

NOMOR
NAMA SISWA
JK
NILAI
URUT
INDUK SEKOLAH
1
11.12.10.130
ADE SRIMULYANI
P
-
2
11.12.10.131
ANGGUN TITAH ISAMIYAH
P
9.5
3
11.12.10.132
CRISTA SHINTIYA P
P
4.25
4
11.12.10.133
DELA SITI NURFALAH
P
5.75
5
11.12.10.134
DETI KURNIAWATI
P
-
6
11.12.10.135
DIAN ANGGARAENI
P
-
7
11.12.10.136
DIAN KURNIASIH
P
5.75
8
11.12.10.137
DINA SYINTIANA
P
5.75
9
11.12.10.138
ELIS SUSANTI
P
-
10
11.12.10.139
ELSE ELVISKA VALATANSA V
P
-
11
11.12.10.215
EVA APRILIA
P
-
12
11.12.10.140
HANI HARYANI
P
4.25
13
11.12.10.141
IKEU ATIKAH
P
5.75
14
11.12.10.142
INDRI MULYAWATI
P
5.75
15
11.12.10.143
IRMA YULIANTI
P
4.25
16
11.12.10.144
JUWITA DAHLIA
P
4.25
17
11.12.10.145
KARTIKA RAHAYU
P
4.25
18
11.12.10.146
LIAH NURWALIAH
P
4.75
19
11.12.10.148
NENG IRMAWATI
P
5.75
20
11.12.10.149
NIKEN REZIWARDANI
P
6.25
21
11.12.10.150
NITA FADILLAH
P
4.25
22
11.12.10.151
RANI FUJIYA
P
4.25
23
11.12.10.152
RIANRI FITRIA DEWI
P
4.25
24
11.12.10.153
RIKA SUSANTI
P
-
25
11.12.10.154
RIMA YULIA SARI
P
7.5
26
11.12.10.155
RISA NOVITAWATI
P
-
27
11.12.10.157
RISMAYANTI DEWI
P
5.75
28
11.12.10.158
RISNA ROHMAWATI
P
4.25
29
11.12.10.159
RITA FEBRIANI
P
5.75
30
11.12.10.160
SABRINA ITA SILALAHI
P
4.25
31
11.12.10.161
SELLA YULIANTI
P
5.75
32
11.12.10.162
SILVI ANGGRAENI
P
4.25
33
11.12.10.164
SOFI YULIA
P
7.5
34
11.12.10.165
SUGIARTI
P
-
35
11.12.10.166
SYARIFA HANUM
P
5.75
36
11.12.10.167
TATI TRESNAWATI
P
5.75
37
11.12.10.169
YESI NURJANAH
P
4.25
38
11.12.10.170
YULIHANDAYANI
P
5.75

Catatan;
Bagi yang nilainya Kurang Dari
7.00 harap mengumpulkan tugas
Mencari article tentang NOUN CLAUSE dan dikirimkan ke email ujangmurana@yahoo.com
Paling lambat tanggal 20 maret 2013.
Bagi yang nilai nya tidak ada/belum ada nilai harap mengumpulkan article NOUN CLAUSE, USED TO & BE USED TO 

0 comments: